Winkelmandje

Levering

HOST levert wereldwijd. Als je vragen hebt over een eventuele levering in een ander land, neem dan contact met ons op via posted@secondroom.org, dan bekijken we wat mogelijk is.

De levering zal uiteraard zoveel mogelijk gebeuren binnen het tijdstip dat bij de orderbevestiging werd meegedeeld. Wij werken voor de verzending van onze goederen samen met Bpost. Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van onze goederen tijdens het verzenden via Bpost.

Artikelen worden standaard binnen 1 à 15 werkdagen verzonden. Je bent als koper zelf verantwoordelijk voor foutief doorgegeven leveringsadressen, wat aanleiding kan geven tot extra kosten. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen op onze website de prijzen exclusief transport en levering van de goederen. De kosten van transport en levering worden apart vermeld. Leveringstermijnen van producten worden door ons steeds bij benadering meegedeeld en binden ons niet. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van jou als koper, tenzij er sprake is van opzettelijke vertraging. Daaronder verstaan wij een vertraging, door ons toedoen, van meer dan 14 dagen na de door ons meegedeelde levertermijn.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. Wanneer wij producten niet kunnen leveren, betalen wij aan jou de betaalde sommen terug zonder interest of vergoeding.


Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven in volle eigendom van SECONDroom tot de koper de volledige prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen betaald heeft. Bij niet betaling behouden wij ons het recht de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.


Klachten

Klachten betreffende verborgen gebreken in geleverde producten dienen schriftelijk aan SECONDroom te worden toegezonden, zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen 7 dagen na levering.


Verzakingsrecht

Voor  de artikelen die u kocht, aanvaarden we geen retour.


Overmacht

Als een vertraging of het niet nakomen van een afspraak wordt veroorzaakt door gebeurtenissen en omstandigheden buiten onze controle, zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. In geval van vertraging door overmacht zullen wij de bestelling leveren zo snel als mogelijk en redelijk is gezien de omstandigheden.